Tiparirea cererii

Cerere/Contract nr: null/

Subsemnatul,
CNP
in calitate de client, solicit achizitionarea Pachetului operational de cont curent "Acasa" de la CEC Bank

Prin semnarea prezentei, declar pe proprie raspundere ca:

  • datele prezentate sunt reale si complete si ma oblig ca în termen de 60 de zile să comunic Băncii orice modificare referitoare la cele declarate.
  • Am luat la cunostință de pe site-ul băncii www.cec.ro și www.transferrapid.com de conținutul clauzelor urmatoarelor documente, pe care le-am inteles, mi le insusesc și le accept fără rezerve:
  • Termeni si conditii specifice produselor si serviciilor incluse in Pachetul Operational de cont curent ”Acasă”
  • Conditii Generale de Afaceri ale CEC BANK SA
  • Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter persona, de către CEC Bank și Transfer Rapid, cat si a drepturilor persoanelor vizate
  • Formular pentru informatii oferite deponentilor referitoare la protectia depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
  • Tarif de comisioane si speze aferent contului curent pentru persoane fizice
  • Informatiile cu privire la produsele/serviciile contractate reglementate de legislatia in vigoare privind informarea clientilor.

Prezenta Cerere si documentele mentionate mai sus constituie Contractul de Achizitionare a Pachetului Operațional de cont curent ”Acasă”.

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de către CEC Bank și Grupul Transfer Rapid în conformitate cu politica de protectie a datelor disponibila pe site.


Transfer Rapid


CEC Bank 
 
Validează telefonul
01.
 
Încarcă un act de identitate
02.
 
Confirmă identitate (verificare video)
03.
 
Completează datele solicitate
04.
 
Semnează cererea
05.