Alege să transferi bani online, din siguranța și confortul casei tale.
Dragostea de familie are un nou nume: Transfer Rapid

SERVICIILE DE PLATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Atunci când faci achiziții în Uniunea Europeană, când rezervi vacanța printr-o agenție de turism sau când închiriezi un autovehicul ai la dispoziție o multitudine de variante de plată: plata prin ordin de plată, plata electronică, plata prin card, plata prin debitare directă, tranzacțiile cu numerar, plata programată sau remiterea de bani.

Utilizarea oricăruia dintre serviciile de plată enumerate presupune încheierea unui contract cadru cu prestatorul de servicii de plată. Cu toate acestea, încheierea unui contract cadru nu este necesară dacă folosești ocazional servicii de plată.

Prestatorii de servicii de plată sunt instituțiile bancare cu sediul în interiorul sau în afara Uniunii Europene, dar mai există și alte categorii de prestatori de servicii de plată precum:

 • instituțiile de cecuri poștale care prestează servicii de plată;
 • instituțiile emitente de monedă electronică;
 • instituții de plată - persoane fizice sau juridice care au obținut o autorizație în acest sens;
 • Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, atunci când acestea nu acționează în calitate de autoriăți monetare sau în altă calitate ce implică exercițiul autorității publice;
 • statele membre sau autoritățile regionale ori locale, atunci când acestea nu acționează în calitatea lor de autorități publice.

Inițierea unei operațiuni de plată, indiferent că ne referim la o plată singulară sau la o plată efectuată în baza unui contract cadru (plată facturi, achiziții on line, etc), presupune ca banca să te informeze asupra a ceea ce înseamnă serviciile de plată, asupra etapelor ce vor fi urmate în vederea autorizării unei operațiunii de plată, asupra modalității în care poate fi executată plata, dar și asupra situațiilor în care intervine răspunderea ta sau, după caz, a băncii în cazul unei operațiuni de plată neautorizată sau executată incorect.

Așadar, banca trebuie să te informeze asupra drepturilor pe care le ai, nu numai înainte de utilizarea serviciului de plată, ci și după executarea operațiunii de plată.


Autorizarea operațiunilor de plată

Pentru a fi executate operațiunile de plată trebuie să fie, în mod obligatoriu, autorizate prin exprimarea consimțământului tău. Autorizarea poate interveni și după executarea operațiunii de plată, dar numai dacă ai convenit astfel cu banca.

Consimțământul poate fi exprimat în forma convenită cu banca, inclusiv prin intermediul unui instrument de plată pus la dispoziție de către aceasta.

Exemplu: În cazul transferurilor de fonduri pe suport de hârtie, ridicări sau depuneri de numerar consimţământul poate fi exprimat prin simpla ta semnătură autorizată.

În cazul cumpărărilor on line exprimarea consimţământului se realizează prin intermediul instrumentului de plată, respectiv prin introducerea codului PIN sau prin semnarea chitanţelor.

Nu uita!

Beneficiarul plății nu îți poate solicita un preț suplimentar pentru utilizarea instrumentului de plată, oricare ar fi acesta.


Executarea operațiunilor de plată

Banca execută operațiunea de plată autorizată de tine dacă are toate informațiile care ți-au fost solicitate prin formularele specifice:

 • numărul de cont (în format IBAN) din care vrei să faci plata,
 • IBAN-ul contului beneficiarului plății,
 • numele beneficiarului și codul BIC (cod caracteristic și unic fiecărei bănci în parte) sau denumirea instituției de plată a beneficiarului plății, după caz.

Dacă informațiile furnizate de tine nu sunt corecte și complete banca nu poate fi răspunzătoare pentru executarea defectuoasă a operațiunii de plată.

Banca trebuie să transfere beneficiarului plății întreaga sumă a operațiunii de plată, fără a percepe vreun preț din suma transferată. Eventualele comisioane percepute pentru executarea operațiunii de plată trebuie înregistrate și evidențiate separat în contul tău.

Operațiunea de plată este executată corect dacă plata a fost efectuată în conformitate cu codul unic de identificare al beneficiarului plății.


Revocarea operațiunii de plată

Revocarea operațiunii de plată poate interveni numai dacă ai stabilit cu banca anterior ca executarea plății să înceapă la o dată ulterioară celei în care a fost inițiată de tine, și ai comunicat decizia ta de revocare până cel târziu la sfârșitul zilei lucrătoare care precede ziua convenită pentru debitarea contului tău (ex.plăți programate, debitare directă).

Operațiunea de plată nu poate fi revocată dacă a fost primită și acceptată de către prestatorul de servicii de plată.

În situația în care operațiunea de plată este inițiată de beneficiarul plății sau prin intermediul acestuia, revocarea plății nu mai poate opera după exprimarea consimțământului tău de executare a operațiunii de plată către beneficiarul de plată. Cu toate acestea, revocarea poate interveni și după exprimarea consimțământului, dacă ai stabilit aceasta cu banca și dacă beneficiarul plății este de acord.

Răspunderea prestatorului de servicii de plată

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către bancă a unei operațiuni de plată autorizată de tine în mod corect conduce la restituirea, fără întârzieri nejustificate, a sumei plătite și la restabilirea contului de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată nu ar fi fost executată. Prin excepție, banca nu este răspunzătoare în condițiile în care poate aduce dovezi că banca beneficiarului plății a primit suma care face obiectul operațiunii de plată autorizate de tine.

Dacă se constată că responsabilitatea neexecutării sau executării necorespunzătoare a operațiunii de plată inițiată de tine îi aparține băncii la care beneficiarul plății are contul deschis, atunci acesteia îi revine obligația de a pune la dispoziția beneficiarului plății suma care face obiectul operațiunii de plată, creditând suma corespunzătoare în contul de plăți al acestuia.


Procedura de refuz la plată ("chargeback")

Procedura de refuz la plată este o soluție prin intermediul căreia poți obține banii înapoi atunci când drepturile tale, în calitate de consumator, nu sunt respectate de către profesionist.

Procedura de refuz la plată ("chargeback") poate fi folosită în toate situațiile în care tranzacțiile nu au fost autorizate, dar și în situații precum cele de mai jos, cu mențiunea că acestea sunt redate cu titlu de exemplu, recomandarea fiind aceea de a solicita informații de la bancă privind cazurile în care poți apela la această procedură:

 • nu recunoști una sau mai multe tranzacții dintr-un ciclu de tranzacționare;
 • produsul comandat online nu a fost livrat sau, livrat fiind, acesta nu corespunde cu cel comandat sau prezintă neconformități;
 • profesionistul nu respectă drepturile tale de retragere din contract;
 • profesionistul a intrat în insolvență.

În cazul plăților neautorizate, rata de succes a procedurii chargeback este limitată dacă ai utilizat codul PIN.

Pentru declanșarea procedurii de refuz de plată trebuie să completezi și să depui la bancă formularul privind declanșarea procedurii de refuz la plată, cu mențiunea că trebuie să furnizezi toate informațiile pe care le deții în legătură cu operațiunea de plată și să anexezi toate documentele necesare efectuării investigației de către bancă.

Dacă procedura de refuz la plată se soluționează favorabil, banca îți va credita contul cu suma recuperată.

Pentru situația în care procedura de refuz la plată nu se soluționează în mod favorabil, banca îți poate percepe o taxă suplimentară.


Mr. Wings te sfătuiește:

 • citește cu atenție oferta băncii privind operațiunile de plată singulară și/sau contractul cadru propus de bancă privind operațiunile de plată,
 • solicită informații suplimentare dacă nu înțelegi clauzele contractuale,
 • verifică informațiile puse la dispoziție de către bancă cu privire la prețul perceput pentru denunțarea unilaterală a contractului, după caz; denunțarea unilaterală a contractului este gratuită dacă intervine după 12 luni de la data încheierii unui contract pentru o perioadă mai mare de 12 luni sau pentru o perioadă nedeterminată;
 • stabilește o limită de cheltuieli pentru operațiunile executate prin intermediul unui instrument de plată;
 • verifică, înainte de a autoriza plata, disponibilitățile din contul din care vrei să faci plata; de regulă, banca nu își asumă răspunderea pentru autorizarea unei operațiuni de plată pentru care nu există disponibil în cont;
 • păstrează în siguranță toate elementele de securitate personalizate ale instrumentelor de plată prin intermediul cărora faci autorizarea plăților;
 • furnizează băncii toate informațiile necesare și solicitate în vederea executării în mod corect a operațiunii de plată;
 • sesizează banca dacă plata autorizată nu a fost executată sau a fost executată necorepunzător;
 • păstrează chitanțele tranzacțiilor efectuate până la verificarea extraselor de cont;
 • reclamă imediat în scris orice operațiune neautorizată sau ilegală;
 • solicită băncii să își comunice situațiile în care poți apela la procedura de refuz de plată;
 • uzează de procedura de refuz de plată dacă nu ai autorizat o plată sau dacă profesionistul îți încalcă drepturile tale, în calitate de consumator.