Alege să transferi bani online, din siguranța și confortul casei tale.
Dragostea de familie are un nou nume: Transfer Rapid

REGULAMENTUL CAMPANIEI "PUNCTE DE OPORTUNITATE"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE LOIALITATE

Programul de loialitate atașat cardului de loialitate (denumit în continuare "Programul de LOIALITATE") este organizat și desfășurat de Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București, societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Numărul 72, Bloc J3, Scara C, Etaj 9, cod unic de înregistrare 30384612, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7649/2012, Telefon: 021.3209020, membră a grupului de companii afiliate "Transfer Rapid"(grupul TR), denumit în continuare "Organizator".

Prin solicitarea și ridicarea cardului de Loialitate Transfer Rapid clienții își exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de loialitate în condițiile menționate la înmânarea cardului de loialitate și prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

Prin participarea la Programul de loialitate, participanții sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament Oficial al Programului de Loialitate (denumit în continuare "Regulament Oficial") care este disponibil și pe site-ul Organizatorului www.transferrapid.com/index.html la secțiunea CAMPANIE DE LOIALITATE - PUNCTE DE OPORTUNITATE. Regulamentul oficial se completează cu Termenii și Condițiile serviciului.

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe site-ul Organizatorului www.transferrapid.com pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei. De asemenea, se pot solicita informații suplimentare cu privire la campanie la numărul de telefon 0211320.9020 - număr cu tarif normal sau la 0800.800.609 - număr gratuit apelabil din România. La cerere, putem transmite gratuit Regulamentul Campaniei. Solicitările pot fi transmise la adresa: marketing@transferrapid.com.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei și va aduce la cunoștință publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicare pe site-ul www.transferrapid.com.SECȚIUNEA 2. DEFINIȚII

Transferul de bani înseamnă transmiterea de fonduri către un Beneficiar desemnat, conform termenilor de plată inițiati de către Expeditor prin intermediul serviciului Transfer Rapid.

Beneficiar reprezintă o persoană desemnată ca fiind destinatarul Transferului de bani, din străinătate sau din România, după identificarea și validarea sa, în conformitate cu cerințele de reglementare în vigoare.

Expeditor transfer intern reprezintă persoana care inițiază un transfer de bani de pe teritoriul României și deține un Card de Loialitate Transfer Rapid.SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Prezenta CAMPANIE DE LOIALITATE - PUNCTE DE OPORTUNITATE este un sistem realizat de către Organizator în vederea fidelizarii clienților săi și oferirea unor recompense pentru utilizarea serviciilor oferite.

Campania este destinată Beneficiarilor transferurilor realizate prin intermediul serviciului Transfer Rapid, persoanelor care ridică banii trimiși de către inițiatorii transferului.

În campanie sunt înscriși

Beneficiarii și Expeditorii care:

  • au împlinit vârsta de 18 ani;
  • sunt cetățeni români;
  • își dau consimțământul în vederea participării în campaniile noastre de marketing;
  • solicită și ridică Cardul de Loialitate;
  • au folosit minim o dată serviciul Transfer Rapid.


SECȚIUNEA 4. ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE LOIALITATE ȘI PERIOADA âN CARE SE DERULEAZĂ PROGRAMUL

Campania se va desfășura pe teritoriul României pentru tranzacțiile trimise la/de la toate unitățile CEC Bank, ce îndeplinesc condițiile prezentului regulament.

Beneficiile aferente Programului de Loialitate sunt oferite exclusiv deținătorilor de Carduri de Loialitate Transfer Rapid.

De asemenea, beneficiile oferite în cadrul programului sunt oferite pe o durată nedeterminată. Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București își rezervă dreptul să decidă în orice moment stoparea Programului de Loialitate și, implicit, acordarea/acumularea Punctelor de Oportunitate, decizie ce va fi comunicată participanților cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării, anunțul urmând a fi afișat pe website-ul oficial al Companiei.SECȚIUNEA 5. ACUMULAREA PUNCTELOR DE OPORTUNITATE

Prin Programul de Loialitate, Transfer Rapid își recompensează clienții, mai exact Beneficiarii/Expeditorii posesori de Carduri de Loialitate, prin acordarea Punctelor de Oportunitate. Aceștia vor primi automat 1 punct la fiecare tranzacție, pentru orice sumă de bani ridicată/trimisă prin intermediul serviciului nostru, atât prin utilizarea bancomatelor CEC Bank, cât și la ridicarea sumelor de la casieriile băncii CEC Bank. Se va acorda 1 Punct de Oportunitate pentru fiecare tranzacție/sumă ridicată/trimisă fără a avea relevanță valoarea ridicată/trimisă.

Acumularea Punctelor de Oportunitate pe cardul de loialitate începe azi, data autentificării.

Punctele se acumulează automat în contul Beneficiarului/Expeditorului după fiecare tranzacție. Numărul punctelor acumulate va fi afișat pe chitanța emisă la casieriile CEC Bank sau emisă la bancomatele CEC Bank, sau consultate prin apelarea numărului de serviciu clienți 0800.800.609, unde beneficiarii sunt informați cu privire la Punctele Acumulate până în acel moment.

Punctele sunt individuale, acestea neputând fi transmise altor utilizatori ai serviciului.

În cazul în care Cardul de Loialitate este pierdut, furat sau deteriorat, participantul are dreptul la un nou card urmând procedura care va fi adusă la cunoștință în unitățile CEC Bank, punctele urmând a fi transferate pe noul Card de Loialitate.SECȚIUNEA 6. UTILIZAREA PUNCTELOR DE OPORTUNITATE ACUMULATE

La anumite intervale de timp, care vor fi aduse la cunoștința clienților, Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București va organiza Tombole la care vor participa Beneficiarii ce au acumulat Puncte de Oportunitate. Fiecare Punct de Oportunitate va reprezenta o șansă de câștig.

Premiile, valoarea acestora și termenii Tombolei vor fi stabiliți și prezentați la momentul organizării fiecărei tombole.

După organizarea tombolei punctele acumulate vor fi eliminate din contul persoanelor înscrise și din acel moment va începe un nou ciclu de acumulare a acestora.

Punctele de Oportunitate acumulate se pierd în cazul în care Beneficiarul renunță la Cardul de Loialitate Transfer Rapid.

"Promotie: La fiecare 9 transferuri expediate prin serviciul Transfer Rapid între agențiile CEC Bank, următorul transfer este gratuit (comision zero) pentru expeditorii transferurilor interne."(Respectiv, la fiecare 9 puncte de oportunitate acumulate, primești un transfer gratuit, în condițiile prevăzute mai jos).

Perioada în care trebuie efectuate cele 10 (zece) transferuri de către expeditorul transferului intern, este de 12(douasprezece) luni, începând cu data primului transfer expediat, în calitate de posesor al unui card de loialitate.

Al zecelea transfer pentru care comisionul este zero trebuie să fie de maxim 500 RON sau daca este în euro, de maxim100 EURO.

Sunt incluse în promoție tranzacții în lei sau euro.

Promoția dedicată expeditorilor transferurilor interne, este valabilă începând cu data de 03.12.2019, data lansării oficiale a serviciului de transfer intern de bani pe teritoriul României între agenții CEC Bank.SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale procesate includ următoarele categorii: datele de identificare - nume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, numărul de telefon fix/mobil, numărul personal, data nașterii, rezidență.

Conform GDPR (General Data Protection Regulation / Reglementarea privind protecția generală a datelor) aveți următoarele drepturi ca persoană fizică: dreptul de a fi informat; dreptul de acces; dreptul de rectificare; dreptul de a fi șters; dreptul de procesare restricționată; dreptul de portabilitate a datelor; dreptul de a obiecta; drepturi legate de luarea automată a deciziilor și de profilare.

Datele dvs. colectate de grupul TR, din care face parte și societatea Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București, nu vor fi niciodată dezvăluite unei companii terțe care ar avea intenția de a le utiliza în scopuri de marketing direct, dacă dvs. nu ne-ați dat în mod expres permisiunea de a face acest lucru.

Pentru mai multe informații privind modul în care tratăm noi datele personale, vă rugăm să accesați "Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal", de pe site-ul Transfer Rapid la https://www.transferrapid.com/PortalTR/termeni-prelucrare-date.html unde veți găsi informații prezentate pe larg.

Pentru a cere informații cu privire la drepturile dumneavoastră și pentru a dispune de acestea, vă rugăm să ne contactați la adresa dedicată privacy@transferrapid.com sau prin telefon la numărul 0800.800.609.SECȚIUNEA 8.LITIGII

Eventualele divergențe apărute între Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București și participanții la prezentul Program de loialitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.SECȚIUNEA 9. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI OFICIAL

Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București se angajează să vă asigure servicii de înaltă calitate. În cazul în care nu sunteți mulțumit de calitatea serviciilor noastre sau considerați că s-a produs o eroare în procesul dumneavoastră de transfer, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil la adresele puse la dispoziție.

Detaliile noastre de contact: numărul de telefon care vă stă la dispoziție este 0800.800.609 (Numărul gratuit din România) la adresa de e-mail: contact@transferrapid.com, în intervalul orar de funcționare.

Dacă aveți o reclamație cu privire la compania Transfer Rapid sau la serviciul nostru, vă rugăm să ne-o comunicați prin una din metodele de contact menționate mai sus, astfel încât noi să putem investiga circumstanțele cauzei. Vom încerca să tratăm rapid și corect toate reclamațiile pe care ni le semnalați, conform obligațiilor noastre sub legislația aplicabilă.

În cazul în care nu primiți răspunsul nostru în termen de 8 săptămâni vă puteți adresa Autoritâții Naționale pentru Protecția Consumatorului (www.anpc.gov.ro)ORGANIZATOR,

Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București