Regulamentul Campaniei Promoţionale “Primul Transfer Online Gratuit – Crăciun 2018”

1. Organizatorul campaniei: Transfer Rapid Ltd. Sucursala București; cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr.72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de înregistrare 30384612, e-mail contact@transferrapid.com, telefon 0800.800.609

2. Aria de desfăşurare: Promoția se va desfăşura în Marea Britanie și Spania.

3.Beneficiari: participarea la Campanie este permisă tuturor persoanelor fizice majore, cetateni români, care realizează transferuri online prin intermediul site-ului Transfer Rapid – www.transferrapid.com, utilizând un cod promoțional unic, înscris pe pliantele distribuite în Spania și Marea Britanie.

La campanie participă românii migranți aflați în perioada desfășurării campaniei în Spania sau Marea Britanie, care îşi vor crea cont pe site-ul www.transferrapid.com în perioada desfășurării campaniei și care vor îndeplini cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 din prezentul regulament.

4. Durata Campaniei: Campania se desfășoară în perioada 15 decembrie 2018 – 07 ianuarie 2019.

5. Publicitate: publicitatea, în orice formă, a prezentei Campanii va fi în concordanță cu prezentul regulament. Promovarea va fi efectuată prin distribuirea unor pliante cu cod unic promoțional în Spania și Marea Britanie.

6. Serviciul clienți: participanții la Campanie pot obține asistență și informații la numarul verde 0800.800.609, la numărul cu tarif normal +4021.320.9020, pe site-ul www.transferrapid.com sau scriind la adresa: contact@transferrapid.com. Toți participanții la Campanie vor putea consulta prezentul regulament pe site-ul www.transferrapid.com.

7. Condiții de participare la promoție:

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerați eligibili si pentru a beneficia de un transfer online gratuit:

  • să fie persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 decembrie 2018;
  • să nu fie utilizatori ai serviciului Transfer Rapid de bani online;
  • să-și creeze un cont pe site-ul www.transferapid.com, completând toate câmpurile necesare;
  • sa efectueze o tranzacție în perioada desfășurării campaniei;
  • să dețină un pliant cu cod promoțional;
  • sa introducă codul unic înscris pe pliantîn secțiunea “Am un cod promoțional”;
  • să înregistreze în sistem un număr de telefon valid;
  • să respecte condițiile prezentului regulament și Termenii și conditiile serviciului de Transfer de Bani.

8. Campania

În perioada 15 decembrie 2018 – 07 ianuarie 2019clienții vor dispune de o tranzacție gratuită. Un participant poate fi premiat doar o singură dată. Beneficiarii campaniei vor putea realiza un transfer de bani online cu comision 0 dacă vor utiliza codul unic înscris pe pliant.

Promoția se va desfășura prin intermediul propriului cont înregistrat pe site-ul www.transferrapid.com, prin folosirea codului unic înscris pe pliant. În scopul obținerii unei tranzacții gratuite participanții trebuie să dețină un cont valid pe site-ul www.transferrapid.com și să folosească codul unic înscris pe pliantdupă autentificare pe site, în prima pagina a transferului de bani online în secțiunea Am un cod promoțional”.

9. Protecția datelor

Prin comunicarea datelor personale (nume și prenume, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mail, CNP) sunteti de acord cu înscrierea datelor în baza de date Transfer Rapid, precum și a prelucrării acestor date în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) “Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, în scopul efectuării transferurilor de bani, și în măsura în care v-ați dat acordul pentru acțiuni de marketing pentru participarea la campanii și pentru primirea de oferte și servicii de la companii care fac parte din grupul Transfer Rapid.

Drepturile pe care le conferă legislația privind protecția datelor, respectiv: Dreptul de acces; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opozitie; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restrictionarea prelucrării Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com. Alternativ, puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.

10. Diverse

Regulamentul oficial al promoției poate fi accesat pe site-ul www.transferrapid.com pe toata durata campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, prin întocmirea unui Act adițional, cu informarea corespunzatoare a celor interesați.