Regulamentul Campaniei Promoționale "Un Transfer Online Gratuit - 2019"

1. Organizatorul campaniei:Transfer Rapid Ltd. Sucursala București; cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr.72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de înregistrare 30384612, e-mail contact@transferrapid.com, telefon 0800.800.609

2. Aria de desfășurare: Promoția se va desfășura în UK și Spania.

3.Beneficiari: participarea la Campanie este permisă tuturor persoanelor fizice majore, cetățeni români, care realizează transferuri online prin intermediul site-ului Transfer Rapid - www.transferrapid.com , utilizând un cod promoțional unic, înscris pe pliantele distribuite în Spania și UK.

La campanie participă românii migranți aflați în perioada desfășurării campaniei în Spania sau UK, care âși vor crea cont pe site-ul www.transferrapid.com în perioada desfășurării campaniei și care vor îndeplini cumulativ condițiile prevăzute la art. 7 din prezentul regulament.

4. Durata Campaniei: Campania se desfășoară în perioada 1 martie 2019 - 1 iunie 2019.

5. Publicitate: publicitatea, în orice formă, a prezentei Campanii va fi în concordanță cu prezentul regulament. Promovarea va fi efectuată prin distribuirea unor pliante cu cod unic promoțional în Spania și UK.

6. Serviciul clienți: participanții la Campanie pot obține asistență și informații la numărul verde 0800.800.609, la numărul cu tarif normal +4021.320.9020, pe site-ul www.TransferRapid.com sau scriind la adresa: contact@transferrapid.com. Toți participanții la Campanie vor putea consulta prezentul regulament pe site-ul www.transferrapid.com.

7. Condiții de participare la promoție:

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerați eligibili și pentru a beneficia de un transfer online gratuit:

  • să fie persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 martie 2019;
  • să nu fi utilizat anterior serviciul Transfer Rapid de bani online;
  • să-și creeze un cont pe site-ul www.transferapid.com, completând toate câmpurile necesare;
  • să efectueze o tranzacție în perioada desfășurării campaniei;
  • să dețină un pliant cu cod promoțional;
  • să introducă codul unic înscris pe pliant în secțiunea "Am un cod promoțional";
  • să înregistreze în sistem un număr de telefon valid;
  • să respecte condițiile prezentului regulament și Termenii și condițiile serviciului de Transfer de Bani.

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerați eligibili și pentru a beneficia de un transfer online gratuit:

în perioada 1 martie 2019 - 1 iunie 2019 clienții vor dispune de o tranzacție gratuită. Un participant poate fi premiat doar o singură dată. Beneficiarii campaniei vor putea realiza un transfer de bani online cu comision 0 dacă vor utiliza codul unic înscris pe pliant.

Promoția se va desfășura prin intermediul propriului cont înregistrat pe site-ul www.transferrapid.com, prin folosirea codului unic înscris pe pliant. În scopul obținerii unei tranzacții gratuite participanții trebuie să dețină un cont valid pe site-ul www.transferrapid.com și să folosească codul unic înscris pe pliant după autentificare pe site, în prima pagina a transferului de bani online în secțiunea "Am un cod promoțional".

să fie persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 martie 2019;

Prin comunicarea datelor personale (nume și prenume, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mail, CNP) sunteți de acord cu înscrierea datelor în baza de date Transfer Rapid, precum și a prelucrării acestor date în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) "Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date", în scopul efectuării transferurilor de bani, și în măsura în care v-ați dat acordul pentru acțiuni de marketing pentru participarea la campanii și pentru primirea de oferte și servicii de la companii care fac parte din grupul Transfer Rapid.

Drepturile pe care le conferă legislația privind protecția datelor, respectiv: Dreptul de acces; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opoziție; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), Dreptul la restricționarea prelucrării Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: București, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com. Alternativ, puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.