Alege să transferi bani online, din siguranța și confortul casei tale.
Pentru oamenii dragi ție alegi Transfer Rapid!

Regulamentul Campaniei Promoţionale “Campanie Transfer Online Gratuit”

1. Organizatorul campaniei: Transfer Rapid Ltd. Sucursala Bucureşti, cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr.72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de înregistrare 30384612, e-mail contact@transferrapid.com , telefon 0800.800.609.

2.Beneficiari: participarea la Campanie este permisă tuturor persoanelor fizice majore, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România și care realizează transferuri online prin intermediul site-ului Transfer Rapid - www.transferrapid.com.

La campanie participă persoanele fizice majore aflate în perioada desfășurării campaniei în țările din EEA, care au cont sau îşi vor crea cont pe site-ul www.transferrapid.com și care vor îndeplini cumulativ condițiile prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament.

3. Durata Campaniei: Campania se desfășoară în perioada iunie 2021 – decembrie 2022.

4. Publicitate: publicitatea, în orice formă, a prezentei Campanii va fi în concordanță cu prezentul Regulament. Promovarea va fi efectuată prin distribuirea unor pliante, iar calendarul va fi vizibil în toate unitățile CEC Bank din țară.

5. Serviciul clienți: participanții la Campanie pot obține asistență și informații la numărul verde 0800.800.609, la numărul cu tarif normal +4021.320.9020, pe site-ul www.transferrapid.com sau scriind la adresa: contact@transferrapid.com.Toți participanții la Campanie vor putea consulta prezentul regulament pe site-ul www.transferrapid.com.

6. Condiții de participare la promoție:

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerați eligibili si pentru a beneficia de un transfer online gratuit per user:

  • să fie persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 24 iunie 2021;
  • să fie cetățean român sau cetățean străin, rezident în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România;
  • să fie utilizatori ai serviciului Transfer Rapid online;
  • să-si creeze un cont pe site-ul www.transferrapid.com, completând toate câmpurile necesare;
  • să efectueze o tranzactie în perioada desfăsurării campaniei utilizând codul TRonline dedicate zilelor naționale ale țărilor europene;
  • să înregistreze în sistem un număr de telefon valid;
  • să respecte condițiile prezentului Regulament precum și Termenii și Condițiile serviciului de Transfer de Bani.

7. Campania

În perioada iunie 2021 – decembrie 2022, clienții vor dispune de o tranzacție gratuită folosind codul #TRonline. Un participant poate fi premiat doar o singură dată pentru fiecare cod #TRonline.

Promoția va fi prin intermediul propriului cont înregistrat pe site-ul www.transferrapid.com , prin folosirea codului unic înscris pe pliant. În scopul obținerii unei tranzacții gratuite participanții trebuie să dețină un cont valid pe site-ul www.transferrapid.com și să folosească codul #TRonline în săptămânile promoționale dedicate zilelor naționale ale țărilor europene.Țară Zi Națională Perioada Promoție Cod Campanie
Danemarca 05 iunie 01 Iunie - 06 Iunie 2021 #TRonline
Suedia 06 iunie 01 Iunie - 06 Iunie 2021 #TRonline
Portugalia 10 Iunie 07 Iunie - 13 Iunie 2021 #TRonline
Luxemburg 23 Iunie 21 Iunie - 27 Iunie 2021 #TRonline
Croația 25 Iunie 28 Iunie - 04 Iulie 2021 #TRonline
Franța 14 Iulie 12 Iulie - 18 Iulie 2021 #TRonline
Belgia 21 Iulie 19 Iulie - 25 Iulie 2021 #TRonline
Elveția 01 August 01 August - 08 August 2021 #TRonline
Slovacia 29 August 23 August - 31 August 2021 #TRonline
Malta 21 Septembrie 20 Septembrie - 26 Septembrie 2021 #TRonline
Germania 03 Octombrie 27 Septembrie - 03 Octombrie 2021 #TRonline
Spania 12 Octombrie 11 Octombrie - 17 Octombrie 2021 #TRonline
Austria 26 Octombrie 25 Octombrie - 31 Octombrie 2021 #TRonline
Cehia 28 Octombrie 01 Noiembrie - 07 Noiembrie 2021 #TRonline
Polonia 15 Noiembrie 15 Noiembrie - 21 Noiembrie 2021 #TRonline
România 01 Decembrie 29 Noiembrie - 05 Decembrie 2021 #TRonline
Finlanda 06 Decembrie 06 Decembrie - 12 Decembrie 2021 #TRonline
Lituania 16 Februarie 14 februarie - 20 februarie 2022 #TRonline
Estonia 24 Februarie 21 Februarie - 27 Februarie 2022 #TRonline
Ungaria 15 Martie 07 Martie - 13 Martie 2022 #TRonline
Irlanda 17 Martie 14 Martie - 20 Martie 2022 #TRonline
Grecia 25 Martie 21 Martie - 27 Martie 2022 #TRonline
Cipru 01 Aprilie 04 Aprilie - 10 Aprilie 2022 #TRonline
Anglia 23 Aprilie 18 Aprilie - 24 Aprilie 2022 #TRonline
Olanda 05 Mai 02 Mai - 08 Mai 2022 #TRonline
Norvegia 17 Mai 16 Mai - 22 Mai 2022 #TRonline
Italia 02 Iunie 23 Mai - 31 Mai 2022 #TRonline
Danemarca 05 iunie 06 Iunie - 12 Iunie 2022 #TRonline
Suedia 06 Iunie 06 Iunie - 12 Iunie 2022 #TRonline
Portugalia 10 Iunie 13 Iunie - 19 Iunie 2022 #TRonline
Luxemburg 23 Iunie 20 Iunie - 26 Iunie 2022 #TRonline
Croația 25 Iunie 27 Iunie - 03 Iulie 2022 #TRonline
Franța 14 Iulie 11 Iulie - 17 Iulie 2022 #TRonline
Belgia 21 Iulie 18 Iulie - 24 Iulie 2022 #TRonline
Elveția 01 August 01 August - 07 August 2022 #TRonline
Slovacia 29 August 22 August - 28 August 2022 #TRonline
Malta 21 Septembrie 19 Septembrie - 25 Septembrie 2022 #TRonline
Germania 03 Octombrie 26 Septembrie - 02 Octombrie 2022 #TRonline
Spania 12 Octombrie 10 Octombrie - 16 Octombrie 2022 #TRonline
Austria 26 Octombrie 24 Octombrie - 31 Octombrie 2022 #TRonline
Cehia 28 Octombrie 01 Noiembrie - 06 Noiembrie 2022 #TRonline
Polonia 15 Noiembrie 14 Noiembrie - 20 Noiembrie 2022 #TRonline
România 01 Decembrie 28 Noiembrie - 04 Decembrie 2022 #TRonline
Finlanda 06 Decembrie 05 Decembrie - 11 Decembrie 2022 #TRonline


8. Protecția datelor

Prin comunicarea datelor personale (nume și prenume, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mail, CNP) sunteți de acord cu înscrierea datelor în baza de date Transfer Rapid, precum și a prelucrării acestor date în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) “Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date”, în scopul efectuării transferurilor de bani, și în măsura în care v-ați dat acordul pentru acțiuni de marketing pentru participarea la campanii și pentru primirea de oferte și servicii de la companii care fac parte din grupul Transfer Rapid.

Drepturile pe care le conferă legislația privind protecția datelor, respectiv: Dreptul de acces; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opozitie; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: București, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com. Alternativ, puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.

9. Clauze diverse

Regulamentul oficial al promoției poate fi accesat pe site-ul www.transferrapid.com pe toată durata campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament de câte ori este necesar, prin întocmirea unui Act adițional, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Redactat la cererea expresă a părţilor şi autentificat de Societatea Profesională Notarială „De Iure” din municipiul Bucureşti într-un unic exemplar original, care a fost păstrat în arhiva notariatului, în conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială, republicată.