Regulamentul Campaniei Promoţionale “România – la 100 de ani”

Organizatorul campaniei

Transfer Rapid Ltd. Sucursala Bucureşti; cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de înregistrare 30384612, e-mail contact@transferrapid.com, telefon 0800.800.609

Aria de desfăşurare

Promoția se va desfăşura on-line, prin intermediul site-ului www.transferrapid.com.

Beneficiari

Participarea la Campanie este permisă tuturor persoanelor fizice majore, care realizează transferuri online prin intermediul site-ului Transfer Rapid - www.transferrapid.com. La campanie participă clienţii Transfer Rapid, persoane fizice care au sau îşi vor crea cont pe site-ul www.transferrapid.com în perioada desfășurării campaniei cu îndeplinirea cumulative a condițiilor prevazute la art 8. din prezentul regulament.

Durata Campaniei

Campania se desfășoară în perioada 01 decembrie 2018 – 09 decembrie 2018.

Publicitate

Publicitatea, în orice formă, a prezentei Campanii va fi în concordanță cu prezentul regulament. Promovarea va fi efectuată pe site-ul www.transferrapid.com sau pe paginile oficiale Transfer Rapid de pe platforme de socializare, prin postere, și alte materiale expuse la activitățile comerciale ale partenerilor afiliați, flyere sau orice alt material de comunicare care va fi considerat necesar.

Serviciul clienți

Participanții la Campanie pot obține asistență și informații la numarul verde 0800.800.609, pe site-ul www.transferrapid.com sau scriind la adresa: contact@transferrapid.com. Toți participanții la Campanie vor putea consulta prezentul regulament pe site-ul www.transferrapid.com.

Condiții de participare la promoție

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerați eligibili și pentru a beneficia de un transfer online gratuit:
  • să fie persoane fizice care au împlinit varsta de 18 ani până la data de 1 decembrie 2018;
  • să dețină sau să-și creeze un cont pe site-ul www.transferapid.com
  • să efectueze o tranzacție în perioada desfășurării campaniei
  • să introducă codul 100ANI în secțiunea “Am un cod promoțional”
  • să aibă înregistrat în sistem un număr de telefon valid;
  • să respecte condițiile prezentului regulament și Termeni și conditii ale serviciului de Transfer de Bani.
Premiile constau într-o tranzacție gratuită. Un participant poate fi premiat doar o singură dată. Beneficiarii campaniei vor putea realiza un transfer de bani online fără comision dacă vor utiliza codul 100ANI.

Premii

Clienții vor putea beneficia de promoție în perioada 1 decembrie 2018 – 9 decembrie 2018. Obținerea acestei promoții se va face prin intermediul propriului cont înregistrat pe site-ul www.transferrapid.com, prin folosirea codului 100ANI pentru a beneficia de promoție. În scopul obținerii unei tranzacții gratuite participanții trebuie să dețină un cont valid pe site-ul www.transferrapid.com și să folosească codul de indentificare 100ANI după autentificare pe site, în prima pagină a transferului de bani online în secțiunea Am un cod promoțional”.

Protecția datelor

Prin comunicarea datelor personale (nume și prenume, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mail, CNP) sunteți de acord cu înscrierea datelor sale în baza de date Transfer Rapid, precum și a prelucrării acestor date în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) “Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, în scopul efectuării transferurilor de bani, și în masura în care v-ați dat acordul pentru acțiuni de marketing pentru participarea la campanii și pentru primirea de oferte și servicii de la companii care fac parte din grupul Transfer Rapid. Drepturile pe care le conferă legislația privind protecția datelor, respectiv: Dreptul de acces; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opoziție; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: București, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com. Alternativ, puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.

Diverse

Regulamentul oficial al promoției poate fi accesat pe site-ul www.transferrapid.com pe toata durata campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, prin întocmirea unui Act adițional, cu informarea corespunzatoare a celor interesați.