Regulamentul Campaniei Promoţionale “Câştiga timp, transfera online!”


1. Organizatorul campaniei: Transfer Rapid Ltd. Sucursala Bucureşti


2. Parteneri afiliați: Orice agenție CEC Bank ce realizează plata transferurilor utilizând tehnologia Transfer Rapid.


3. Aria de desfăşurare: Promoția se va desfăşura on-line, prin intermediul site-ului www.transferrapid.com


4. Beneficiari: participarea la Campanie este permisă tuturor persoanelor fizice majore, care au realizat tranzacţii prin intermediul Transfer Rapid.

La campanie participă clienţii Transfer Rapid, persoane fizice care au sau îşi vor crea cont pe site-ul www.transferrapid.com şi au realizat cel putin două tranzacţii prin serviciul Transfer Rapid, şi care pentru a putea Beneficia de tranzacție trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevazute la art 8. din prezentul regulament.


5. Durata Campaniei: înscrierea se va face în modalitațile și timpii indicați la punctul 8


6. Publicitate: publicitatea, în orice formă, a prezentei Campanii va fi în concordanță cu prezentul regulament. Promovarea va fi efectuată pe site-ul www.transferrapid.com sau pe paginile oficiale Transfer Rapid de pe platforme de socializare, prin postere, și alte materiale expuse la activitățile comerciale ale partenerilor afiliați, flyere sau orice alt material de comunicare care va fi considerat necesar.


7. Serviciul clienți: participanții la Campanie pot obține asistență și informații la numarul verde 0800.800.609, pe site-ul www.transferrapid.com sau scriind la adresa: contact@transferrapid.com. Toți participanții la Campanie vor putea consulta prezentul regulament pe site-ul www.transferrapid.com.


8. Condiții de participare la promoție:

Condiții care trebuie îndeplinite cumulativ de participanți pentru a fi considerati eligibili si pentru a intra în posesia premiului:

  • să fie persoane fizice rezidente care au implinit varsta de 18 ani până la data de 1 octobmbrie 2016;
  • să detină sau să-si creeze un cont pe site-ul www.transferapid.com;
  • persoanele care au utilizat serviciul Transfer Rapid;
  • să aiba înregistrat în sistem un număr de telefon valid;
  • să respecte condițiile prezentului regulament.

Premiile constau într-o tranzactie gratuită. Un participant poate fi premiat doar o singură dată. Beneficiarii vor obține codurile promoționale prin intermediul numărului de telefon până pe data de 1 februarie 2017


9. Premii: Clienții vor putea beneficia de promoție în perioada 1 decembrie 2016 – 1 martie 2017

Obținerea acestei promoții se va face prin intermediul propriului cont înregistrat pe site-ul www.transferrapid.com, prin furnizarea unui cod unic pentru a beneficia de promotie. În scopul obținerii unei trazacții gratuite participanții trebuie să dețină un cont valid pe site-ul www.transferrapid.com și un cod de indentificare pe care il vor obține fiind contactați de către un reprezentant Transfer Rapid.


10. Protecția datelor

Prin comunicarea datelor personale (nume și prenume, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mail, CNP) beneficiarul este de acord cu înscrierea datelor sale în baza de date Transfer Rapid, precum și a prelucrării acestor date în conformitate cu legea 677/2001 “Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, în scopul efectuării transferurilor de bani, pentru acțiuni de marketing și pentru primirea de oferte și servicii de la companii care fac parte din grupul Transfer Rapid.

Drepturile pe care le conferă legislația privind protecția datelor, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției.

Cu toate acestea, participanții au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale în scopul menționat în acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri către Transfer Rapid, la adresa menționată mai sus, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor comunica datele personale (inclusiv un număr de telefon) și căreia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.


11. Diverse

Regulamentul oficial al promoției poate fi accesat pe site-ul www.transferrapid.com pe toata durata campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, prin întocmirea unui Act adițional, cu informarea corespunzatoare a celor interesați.