Alege să transferi bani online, din siguranța și confortul casei tale.
Dragostea de familie are un nou nume: Transfer Rapid

REGULAMENTUL CAMPANIEI "O VACANȚĂ DE NEUITAT PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA"


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul campaniei "O vacanță de neuitat pentru tine și familia ta" este Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București, societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Numărul 72, Bloc J3, Scara C, Etaj 9, cod unic de înregistrare 30384612, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7649/2012, Telefon: 021.3209020, membră a grupului de companii afiliate "Transfer Rapid" (grupul TR), denumit în continuare "Organizator".

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE

2.1 Campania se va desfășura pe teritoriul României pentru tranzacțiile trimise la și de la agențiile/sucursalele CEC Bank, ce îndeplinesc condițiile prezentate mai jos.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania a început la data de 16 mai 2019, și se va desfășura până la data de 31 martie 2020, inclusiv, pentru participanții definiți în prezentul Regulament, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4.1, și care au acumulat puncte de oportunitate conform Regulamentului "Puncte de oportunitate".

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIȚII DE PARTICIPARE.

Participarea la aceasta Campanie este posibilă pentru orice persoană fizică (denumită în continuare "Participant"), cu domiciliul în România, care îndeplinește condițiile prevăzute mai jos în cadrul art. 4.1 din prezenta secțiune.

4.1 Orice transfer din străinătate în România sau din România în România, prin Transfer Rapid, către o persoană fizică, va înscrie automat în tragerea la sorți persoana desemnată să ridice banii, numita în continuare, "Beneficiar", dacă îndeplinește condițiile prezentate mai jos și persoana care a inițiat transferul doar din România în România, numită în continuare, "Expeditor", dacă îndeplinește condițiile prezentate mai jos.

Vor fi înscriși automat la tragerea la sorți, fără perceperea unei taxe suplimentare, Beneficiarii și Expeditorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Beneficiarul transferului, respectiv persoana care ridică banii de la Agențiile/Sucursalele CEC Bank, trebuie să aibă peste 18 ani și să fie domiciliată în România.
 • Beneficiarul transferului, respectiv persoana care ridică banii de la Agențiile/Sucursalele CEC Bank, deține un card de loialitate TRANSFER RAPID, alocat de către un reprezentant CEC Bank la o tranzacție anterioară și care a acumulat cel puțin 1 punct de oportunitate. Pot beneficia de puncte de oportunitate atât beneficiarii care ridică banii aferenți unei tranzacții de la ghișeele CEC Bank, cât și beneficiarii care ridică banii aferenți unei tranzacții de la ATM-urile CEC Bank.
 • Expeditorul transferului, respectiv persoana care trimite banii de la Agențiile/Sucursalele CEC Bank, trebuie să aibă peste 18 ani și să fie domiciliată în România.
 • Expeditorul transferului, respectiv persoana care trimite banii de la Agențiile/Sucursalele CEC Bank, deține un card de loialitate TRANSFER RAPID, alocat de către un reprezentant CEC Bank la o tranzacție anterioară și care a acumulat cel puțin 1 punct de oportunitate.

4.2 Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Campanii.

Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.3 Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajații Transfer Rapid, și nici membrii familiilor  tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori,soț/soție).

Fiecare tranzacție încasată cu respectarea criteriilor de mai sus, de la art. 4.1, aduce o înregistrare în Campanie.

4.4 Participarea la Campanie, atrage acordul cu privire la toate cerințele și condițiile impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1. în cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă premii, pentru punctele de oportunitate acumulate de Beneficiari și Expeditori, prin tragere la sorți.

Premiile constau în 4 vouchere de servicii turistice puse la dispoziție prin intermediul agenției ANYA TRAVEL, pentru achiziționarea uneia dintre cele 4 vacanțe de mai jos,după cum urmează:

 1. Vacanță în Italia - Veneția

Tip Cazare: Hotel 4 stele

Transport: Avion București - Veneția - București

Durată: 5 nopți cazare

Tip masă: regim pensiune completă

Număr persoane: 4

 • Vacanță în Maldive - Male

Tip Cazare: Hotel 4 stele

Transport: Avion București - Male - București via Doha (transfer: aeroport-hotel-aeroport în Maldive)

Durată: 5 nopți cazare

Tip masă: regim All inclusive

Număr persoane: 4

 • Vacanță în Thailanda - Phuket

Tip Cazare: Hotel 4 stele

Transport: Avion Bucuresti - Phuket- București via Doha (transfer: aeroport-hotel-aeroport în Phuket)

Durată: 5 nopți cazare

Tip masă: regim All inclusive

Număr persoane: 4

 • Vacanță în Maroc - Marrakesh

Tip Cazare: Hotel 4 stele

Transport: Avion București - Marrakesh - București via Paris (transfer: aeroport-hotel-aeroport în Marrakesh)

Durată: 5 nopți cazare

Tip masă: regim All inclusive

Număr persoane: 4

La aceste trageri la sorți participă toate persoanele înregistrate în Campanie, care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 4.1 din prezentul Regulament.

5.2 Perioada în care se va desfășura fiecare vacanță detaliată la art. 5.1, va fi aleasă de către fiecare câștigător, în intervalele de valabilitate ale fiecărui voucher, după cum urmează:

 1. Vacanță în Italia - Veneția (valabilitate voucher vacanță: 12.07.2019-31.08.2019);
 2. Vacanță în Maldive - Male (valabilitate voucher vacanță: 01.10.2019-30.11.2019);
 3. Vacanță în Thailanda - Phuket (valabilitate voucher vacanță: 21.12.2019-21.02.2020);
 4. Vacanță în Maroc - Marrakesh (valabilitate voucher vacanță: 01.04.2020-31.05.2020).

Voucherele de vacanță detaliate la art. 5.1 sunt oferite în colaborare cu agenția de turism parteneră ANYA TRAVEL și necesită o rezervare de minim 30 zile calendaristice înaintea fiecărei date stabilite pentru plecare, moment în care sunt necesare atât numele persoanei care urmează să beneficieze de aceste servicii, precum și ale însoțitorilor acestora, complete și corecte. Numele sau perioada nu pot fi modificate ulterior.

5.3 Premiile se extrag după cum urmează:

VACANȚĂ Dată extragere Număr premii trimestriale extrase Număr rezerve pentru un premiu extras
1 11 iulie 2019 1 5
2* 01 octombrie 2019 1 5
3* 20 decembrie 2019 1 5
4* 31 martie 2020 1 5

*Câștigătorii validați la extragerile anterioare vor fi eliminați din următoarele extrageri trimestriale.

Premiile trimestriale, constând într-o vacanță de patru persoane, vor fi oferite prin tragere la sorți. La această tragere la sorți participă toți beneficiarii și expeditorii, conform art. 4.1 din prezentul Regulament. Tragerile la sorți vor avea loc la datele specificate în tabelul de mai sus, din totalul înregistrărilor valide ale participanților la Campanie.

5.4 Valoarea totală estimativă a celor 4 (patru) premii oferite prin tragere la sorți în cadrul Campaniei este de 19000 EURO cu TVA inclus, defalcate astfel:

-Vacanță în Italia – Veneția, în valoare totală estimativă de 2000 EURO cu TVA inclus;

- Vacanță în Maldive – Male, în valoare totală estimativă de 7800 EURO cu TVA inclus;

- Vacanță în Thailanda – Phuket, în valoare totală estimativă de 4800 EURO cu TVA inclus;

- Vacanță în Maroc – Marrakesh, în valoare totală estimativă de 4400 EURO cu TVA inclus.

Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere în legătură cu standardele de calitate ale vacanțelor oferite. Modificarea parametrilor premiilor oferite în cadrul Campanie nu este admisă. Este permisă modificarea valorii voucherelor turistice, doar în cazul oferirii unor servicii turistice superioare, care implică majorarea valoriilor premilor acordate, încheindu-se un Act Adițional distinct. Câștigătorii nu au posibilitatea solicitării contravalorii în lei sau altă monedă a premiului câștigat, schimbarea acestuia cu alte servicii și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului.

Următoarele cheltuieli NU sunt incluse și NU sunt suportate de către Organizator:

 • Taxe adiționale pentru bagajul de cală
 • Asigurare medicală
 • Orice alte cheltuieli legate de formalități vamale, întocmiri de acte, declarații, vize, pașaport
 • Excursii opționale, taxe intrări obiective turistice, taxa de oraș, cheltuieli mini-bar hotel, cheltuieli cu mesele, altele decât cele incluse în voucherele turistice.
 • Orice alte cheltuieli adiționale pentru a intra în posesia premiului (transport până la aeroportul de plecare, servicii de cazare, altele decât cele incluse în voucherele turistice).

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CâȘTIGĂTORILOR

6.1. Tragerile la sorți se vor desfășura la datele stabilite în art. 5.3, din totalul înregistrărilor, va fi desemnat atât câștigătorul trimestrial al Campaniei cât și rezervele prin tragere la sorți efectuată în conformitate cu prevederile de la Secțiunea 6 din prezentul regulament.

6.2 La tragerea la sorți participă automat toți beneficiarii și expeditorii care au îndeplinit condițiile de participare la Campanie conform art. 4.1 din prezentul Regulament. Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii, prin intermediul unui program cu distribuție aleatorie care va selecta beneficiarii și expeditorii care dețin carduri de loialitate Transfer Rapid și care au acumulat puncte de oportunitate, și va fi validată de către un notar public prin încheierea unui proces verbal în acest sens.

6.3 Anunțarea câștigătorilor va avea loc prin afișarea pe site-ul www.transferrapid.com

Câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic în maximum 15 de zile de la validarea acestora.

6.4 Un participant poate fi declarat câștigător o singură dată.

6.5. În cazul în care vor fi desemnați câștigători, pentru a intra în posesia premiului, participanții își vor da acordul ca numele, adresa și imaginea sa să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale audio-video și tipărituri, atât în țară, cât și în străinătate, de către grupul TR,fără alte obligații sau plăți.

6.6 Acordarea premiilor

Câștigătorul va prezenta la primirea premiului documentul de identitate.

Termenul pentru acceptarea premiului de către câștigătorul fiecărei tombole trimestriale este de 5 zile lucrătoare, de la comunicarea rezultatului tombolei prin mijloacele detaliate la art. 6.3.

În situația în care câștigătorul nu se prezintă în perioada menționată acesta va pierde dreptul de a ridica premiul, iar Organizatorul va desemnat câștigător pe următorul din lista de rezerva.

6.7 Tragerile la sorți presupun folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta beneficiarii și expeditorii, posesori ai cardurilor de loialitate Transfer Rapid care au acumulat puncte de oportunitate, în condițiile prevăzute în Articolul 4 de mai sus și conform Regulamentului "Puncte de oportunitate", folosind o baza de date ce conține toți beneficiarii și expeditorii din Campanie care respectă mecanismul acesteia. Fiecare participant va intra în tragerea la sorți trimestrială cu numărul de șanse acumulate.

6.8 În cadrul tragerilor la sorți se vor extrage 5 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorilor, aceștia nu pot lua legătura cu participanții câștigători în termenul stabilit în prezentul Regulament, Câștigătorul nu este validat din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei sau Câștigătorul renunță la premiul câștigat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

6.9 Organizatorul își rezerva dreptul de a încerca sa contacteze fiecare câștigător de maximum 3 (trei) ori, după care va considera ca datele de contact sunt invalide și va trece la rezervele extrase conform regulamentului. Vor fi maximum 3 (trei) încercări de a contacta fiecare rezervă.

6.10 În cazul în care, pentru premiile rămase neacordate, câștigătorii desemnați și rezervele corespunzătoare nu pot fi contactați sau nu îndeplinesc condițiile de validitate menționate, premiile rămase neacordate vor rămâne în posesia liberă a Organizatorilor.

6.11 Publicarea listei câștigătorilor și rezervelor se va face la www.transferrapid.com în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data extragerilor.

6.12 După expirarea unui termen de 7 zile de la data anunțării publice a câștigătorilor pe pagina oficială, www.transferrapid.com, conform celor de mai sus, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

SECȚIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

7.2 Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru înscriere.

7.3 Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câștigătorul le-ar putea suporta, ca de exemplu cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Campaniei, acestea fiind exclusiv în sarcina câștigătorilor validați.

SECȚIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Conform cerințelor Regulamentului General nr. 679 din 27 Aprilie 2016 privind Protectia Datelor cu caracter personal pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Grupul Transfer Rapid are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

8.2 Participantii au posibilitatea de a-și exprima acordul cu privire la stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului General nr. 679 din 27 Aprilie 2016 privind Protectia Datelor cu caracter personal pentru efectuarea și optimizarea activității de transfer de bani și pentru activități de marketing desfășurate de entități controlate de Transfer Rapid.

8.3 Datele cu caracter personal prelucrate includ următoarele categorii: date de identificare — numele, prenumele, adresa de domiciliu, număr de telefon fix/mobil, codul numeric personal.

8.4 Scopul colectarii datelor este de a furniza serviciile de transfer de bani solicitate și de a vă aduce la cunoștință modificările din cadrul serviciilor noastre și eventualele servicii pe care oferim noi sau partenerii noștri, servicii de marketing, de publicitate, de media.

8.5 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate anumitor categorii de mandatari și/sau terți contractanti; operatorul poate transmite dintre aceste date și altor entități membre ale grupului.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de Grupul Transfer Rapid, din care face parte și societatea Transfer Rapid Sucursala București, nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe (în afara grupului) care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-ați dat expres consimțământul în acest sens. Aceste date sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

8.6 Datele cu caracter personal stocate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite către prestatorii contractați pentru livrarea/predarea premiilor, și a prestatorilor contractați în vederea transmiterii comunicărilor comerciale (dacă va fi cazul și doar pentru participanții care și-au dat expres acordul pentru acest tip de comunicări). În toate situațiile Organizatorul se va asigura ca prestatorii serviciului selectați își asumă obligația de a asigura același nivel de măsuri tehnice și organizatorice de protecție și securitate a datelor.

Beneficiarul/Expeditorul care nu dorește să participe la Campanie ca urmare a utilizării serviciului de transfer de bani poate solicita gratuit, în orice moment, să nu mai participe la Campanie prin telefon la 0800.800.609 (apel gratuit din România). Astfel, participantul își pierde dreptul de a câștiga unul din premiile Campaniei.8.6 Conform Regulamentului General nr. 679 din 27 Aprilie 2016 privind Protecția Datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor (numai a datelor care sunt colectate în scopuri de marketing și nu cele colectate în scopuri legale pentru desfășurarea activităților fiscale). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la privacy@transferrapid.com. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

SECȚIUNEA 9. ANUNȚAREA CâȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

9.1 Numele castigatorilor vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările ulterioare.

Publicarea listei câștigătorilor prezentei Campanii se va efectua prin afișare pe site-ul www.transferrapid.com în termen demaximum 15 zile lucrătoare de la data extragerii așa cum este ea comunicata mai sus. Câștigătorii vor fi contactați de Organizator prin telefon sau/și la datele de contact oferite.

9.2 Organizatorul se obligă să facă publică identitatea câștigătorilor tuturor premiilor din Campanie (numele, prenumele și localitatea de rezidență) prin afișarea pe site-ul www.transferrapid.com.

SECȚIUNEA 10. FORȚA MAJORĂ

10.1 În sensul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau anticipat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecțiune a software-ului utilizat în vederea desemnării câștigătorilor, care îl face total sau parțial definitiv sau pentru o perioadă de timp, o defecțiunea rețelei de informatică utilizată, care o face total sau parțial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc.

Dacă o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea Campaniei conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele neînțelegeri între Organizatori și participanții la Campanie se vor efectua pe cale amiabila. În situația în care aceste neînțelegeri nu se pot soluționa pe cale amiabilă acestea se vor soluționa de către instanțele judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.

SECȚIUNEA 12. ALTE PREVEDERI

12.1 Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe site-ul Organizatorului
www.transferrapid.com conform legislației aplicabile în România pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei, de asemenea se pot solicita informații suplimentare cu privire la campanie la numărul de telefon 0211320.9020 - număr cu tarif normal sau la 0800.800.609 - număr gratuit apelabil din România.

La cerere, putem transmite gratuit Regulamentul Campaniei. Solicitările pot fi transmise la adresa: marketing@transferrapid.com

12.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei și va aduce la cunoștința publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicare pe site-ul www.transferrapid.com

12.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată înainte dar și pe parcursul derulării acesteia în scopul informării publicului prin intermediul unor materiale publicitare ce vor putea fi difuzate prin mijloace de informare precum presă scrisă, radio și/sau online. Informațiile furnizate prin intermediul acestor materiale vor fi interpretate în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

12.4 Participarea la aceasta campanie implică obligativitatea participanților de a respecta integral prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile.

Pentru ca un participant să fie inclus în Campanie trebuie întrunite cumulativ toate condițiile Campaniei, stipulate în prezentul regulament.