TERMENII ŞI CONDIŢIILE SERVICIULUI


1. INFORMAŢII LEGATE DE PARŢILE ŞI OBIECTUL SERVICIULUI


1.1.Serviciul constă în transferul de bani din Ţara de Expediere către România (numit în continuare "Transfer de bani") la cererea unui subiect (numit în continuare „Expeditor”), în favoarea altui subiect desemnat de Expeditor (numit în continuare "Beneficiar").

1.2.Expeditorul încredinţează operaţia de Transfer de bani către Transfer Rapid LTD. (numit în continuare "Transfer Rapid"), societate cu răspundere limitată, cu sediul legal în One London Wall, etajul 6, Londra, EC2Y Marea Britanie, care primește fondurile Expeditorului și prevede plata acestor fonduri către Beneficiar prin intermediul unei reţele de ghisee bancare autorizate de CEC Bank, societate bancară, cu sediul legal în Calea Victoriei 11-13, Sector 1, Bucureşti, activă în România (numit în continuare "Circuitul Transfer Rapid").

1.3.Expeditorul autorizează Transfer Rapid să se folosească de Circuitul Transfer Rapid pentru a efectua Transferul de bani.2. CONDIŢIILE ECONOMICE ALE SERVICIULUI


Pentru serviciul de Transfer de bani, Expeditorul încredinţează către Transfer Rapid comisioanele și alte costuri indicate pe Foaia Informativă ce i se pune la dispoziţie (numite în continuare "Comisioane").3. CEREREA SERVICIULUI


3.1.Cererea de Transfer de bani se va efectua de Expeditor prin intermediul portalului Transfer Rapid (numit în continuare "Portal Transfer Rapid").

3.2.Plata sumei de transferat și a relativelor Comisioane va fi efectuată de Expeditor online prin intermediul platformei Transfer Rapid, folosind cardul.

3.3.Expeditorul trebuie să se identifice în cadrul portalului Transfer Rapid. Portalul Transfer Rapid va pune la dispoziţia Expeditorului chitanța cu datele operaţiei, pe cale electronică.4. PLATA CĂTRE BENEFICIAR


4.1.Odată finalizată cererea de Transfer de bani, Transfer Rapid trimite banii către Circuitul Transfer Rapid.

4.2.Fondurile transferate pot fi încasate de Beneficiar la ghişeul bancar abilitat plăţii, cu excepţia cazului în care nu a intervenit o cerere de anulare sau rambursare a banilor efectuată de către Expeditor asa cum este prevăzut în art. 5 de mai jos, în termen maxim de 30 de zile calendaristice de la Transferul de bani în Circuitul Transfer Rapid.

4.3.Pentru a încasa banii transferaţi, Beneficiarul trebuie să prezinte un document de identitate valid, cu fotografie, să cunoască: suma pe care o are de primit și numele expeditorului. Ghişeul bancar abilitat plăţii, după ce a verificat documentul de identitate și datele comunicate, remite Beneficiarului banii transferaţi.

4.4.Plaţile sunt efectuate Beneficiarului în Euro sau Lei.

4.5.În cazul în care Beneficiarul nu își încasează banii transferaţi în termenul prevazut la punctul 4.2., Expeditorul are dreptul de a cere rambursarea sumei transferate la momentul executării operaţiei, prezentând chitanța de la punctul 3.3. și un document de identitate valid. În acest caz Transfer Rapid va avea totuşi dreptul de a reţine comisioanele de la art.2.5. ANULARE ŞI RAMBURSARE


5.1.Expeditorul are dreptul de a cere anularea transferului de bani și rambursarea acestei sume, cu excepţia cazului în care aceste sume au fost deja plătite Beneficiarului. Cererea de rambursare trebuie să fie efectuată de Expeditor, pe platforma Transfer Rapid, prezentând chitanța eliberată cu rol de confirmare a tranzacției. 5.2.Rambursarea prevede restituirea către Expeditor a sumei depuse la realizarea tranzacției, mai puțin comisioanele corespunzătoare.6. RESPONSABILITĂŢILE FIRMEI TRANSFER RAPID


6.1.Compania Transfer Rapid nu este responsabilă pentru erori, întarzieri și/sau nerealizarea transferului de bani, pentru cauze neimputabile lui. În această categorie sunt considerate, de exemplu eroarea, întarzierea și/sau nerealizarea Transferului de bani: (a) pentru cauze externe ce duc la imposibilitatea sau dificultatea de funcționare a pieţelor interbancare în general și/sau a circuitelor de transfer de fonduri; (b) pentru cauze imputabile băncilor partenere din Circuitul Transfer Rapid; (c) pentru date inexacte și/sau incomplete furnizate de Expeditor în momentul prezentării cererii de trimis bani; (d) pentru comportamente frauduloase efectuate de terți cu scopul de a substitui Beneficiarul pentru a obţine livrarea banilor; (e) pentru cauze derivate din aplicarea legislației locului de destinație a transferului de bani;

6.2.În plus, Transfer Rapid nu este responsabil pentru pagube directe sau indirecte suferite de Expeditor sau Beneficiar și/sau terți, derivate din erori, întarzieri și/sau nerealizarea transferului de bani, pentru cauze neimputabile lui.

6.3.În orice caz, TR va face tot ceea ce este rezonabil posibil pentru a permite Expeditorului să-și exercite drepturile sale și să ia măsurile necesare fată de subiecţii responsabili de nerealizarea și/sau greşirea Transferului de bani, pentru a-și recupera la final suma depusă la realizarea tranzacției, mai puțin comisioanele corespunzătoare.

6.4.În cazul în care transferul de bani și plata aferentă către beneficiar nu s-au realizat pentru cauze imputabile în exclusivitate Transfer Rapid, Expeditorului îi va fi restituită suma împreună cu comisioanele plătite către Transfer Rapid, excluse orice alte despăgubiri sau indemnizaţii, cu excepţia cazului de înșelăciune sau culpă gravă.7. CONFIDENȚIALITATE


7.1 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, modificată și completată Grupul Transfer Rapid are obligaţia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

7.2 Datele cu caracter personal prelucrate includ urmatoarele categorii: date de identificare – numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa e-mail, număr de telefon fix/mobil, codul numeric personal, data naşterii, rezidenţa.

7.3 Scopul colectării datelor este de a furniza serviciile de transfer de bani solicitate și de a vă aduce la cunoştinţă modificările din cadrul serviciilor noastre și eventualele servicii pe care le oferim noi sau partenerii nostri, servicii de marketing, de publicitate, de media, de cercetare de piață, de statistică.

7.4 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate anumitor categorii de mandatari și/sau terți contractanţi și poate transmite oricare dintre aceste date și altor entitaţi membre ale grupului, agenţilor sau terţilor contractanţi.

7.5 Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de Grupul Transfer Rapid nu vor fi divulgate niciodată unei companii terțe (în afara grupului) care intenţionează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-aţi dat expres consimţământul în acest sens.

7.6 Conform legislației incidente transferurilor finainciare sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru realizarea serviciilor solicitate de dumneavoastră. Refuzul dvs. determină neprocesarea/anularea comenzii.

7.7 În cazul plăţilor efectuate cu cardul, serviciul se realizează prin intermediul terţului autorizat cu furnizarea serviciului de plăți on-line care garantează securitatea sistemelor informatice. Datele de identificare ale cardului bancar (număr de card, data expirării) nu vor fi stocate sau transferate de către Transfer Rapid Grup.

7.8 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitaţi ştergerea datelor (numai a datelor care sunt colectate în scopuri de marketing și nu cele colectate în scopuri legale pentru desfăşurarea activităţilor fiscale).

7.9 Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de înregistrare înţelegeţi că datele dumneavoastră personale vor fi introduse în baza de date a Transfer Rapid și de asemenea vă daţi acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utlizate și prelucrate de către Transfer Rapid companii afiliate și colaboratori pentru desfăşurarea serviciilor solicitate.

7.10 Cunoscând dispoziţiile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, accept faptul că Transfer Rapid va prelucra, direct sau prin intermediul mandatarilor și/sau terţilor contractanţi, datele cu caracter personal și poate prelucra, stoca și transmite oricare dintre aceste date și altor entităţi membre ale grupului, agenţilor sau terţilor contractanţi în scopul derulării serviciilor solicitate.